Mededeling i.v.m. COVID-19

[vc_row type=”vc_default” margin_top=”0″ margin_bottom=”5″ css=”.vc_custom_1567605762764{margin-bottom: 5px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Het zijn bizarre tijden…

Gisteren heeft de regering een aantal aangescherpte maatregelen aangekondigd. Paramedici werden hierin specifiek benoemd. Ondanks dat nog niet alles 100% duidelijk is, hebben we onze visie ten aanzien van ons behandeladvies moeten aanscherpen. Dat hebben we gedaan op basis van signalen dat het zeer goed mogelijk is dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen. We roepen dus nogmaals iedereen op om afstand te houden van patiënten en in het geval van spoedeisende podotherapeutische zorg die niet kan worden uitgesteld en waarvoor een face to face behandeling nodig is, daarover in overleg te gaan met de huisarts van de patiënt. Dat ons advies kan leiden tot een besluit om de praktijk te sluiten, begrijpen wij. Deze reeds ingezette lijn is overigens in overeenstemming met het beleid van het Kabinet. De maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april.

Samenvattend raden wij aan als volgt te handelen:

  1. De normale reguliere zorg kan plaatsvinden als het mogelijk is om dit op afstand via beeldbellen te doen.
  2. Noodzakelijke zorg* kan alleen nog fysiek plaatsvinden na overleg met de huisarts. Het gaat om een indicatie vanuit de huisarts, er hoeft geen schriftelijke verwijzing aan ten grondslag te liggen. Behandeling is noodzakelijk als patiënten complicaties kunnen krijgen waardoor zij naar de huisarts of naar het ziekenhuis zouden moeten.
  3. Als de huisarts niet bereikbaar is dan is de spoedeisendheid van de behandeling doorslaggevend.

We hebben ook oog voor de financiële gevolgen van deze maatregelen en adviezen. We willen niet dat er een golf van faillissement door de sector trekt. Vanuit verschillende delen van de zorg zijn hierover brandbrieven naar Zorgverzekeraars Nederland gestuurd met de vraag aan hen of zij snel met een effectief noodplan komen. Het is ook onderwerp van gesprek met VWS. Dit heeft de komende dagen de volle aandacht van het bestuur. De NVvP heeft inmiddels het initiatief genomen om dit sectorbreed voor de voetzorg op te pakken.

Het is een hectische periode en we beseffen dat het belangrijk is om de actuele maatregelen en informatie steeds zo snel mogelijk te duiden en te delen. Daar zijn we ons van bewust en we zitten er bovenop.

Alle informatie is ook terug te vinden in de Kennisbank op intranet. Heb je aanvullende vragen of heb je behoefte aan aanvullende informatie? Stuur dan een mail naar ledenservice@podotherapie.nl

* Podotherapeutische zorg is onder andere noodzakelijk voor: de instrumentele behandeling bij Sims 2 en 3 patiënten, in het geval van pre-ulcera, ulcera en bij ingegroeide teennagels. Deze noodzakelijkheid beperkt zich niet tot mensen met diabetes mellitus, maar ook overige risicopatiënten zoals bijvoorbeeld mensen met perifeer arterieel vaatlijden en reumatische aandoeningen. Als we deze zorg blijven leveren dan kunnen we complicaties bij deze patiënten voorkomen, zodat de reeds overbelaste ziekenhuizen en huisartsen niet extra worden belast met deze complicaties.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]